Avfall på gravplassene


Sortér avfallet på gravplassen! Det er vår sterke oppfordring. Det er både kostnadsbesparende og viktig for god videre håndtering.

Hvert år ser vi at mange ikke sorter avfallet, til og med mer usortert i år enn tidligere. Og vi undres hvorfor?? Det er 2 muligheter som er godt merket, grønn dunk for organisk avfall og svart dunk for restavfall. Det er ikke vanskelig. men så lenge noen ikke følger denne enkle sorteringen og putter plastprodukter i organisk avfall , må vi levere og betale for alt som restfall. Det er unødvendig bruk av offentlige midler å betale som for restavfall når det aller meste er organisk.

Organisk i restavfall. Foto: Frode Stormo

På Buksnes, Skifjord og Borg har vi i år satt opp egen dunk for batterier. De skal verken være i organisk avfall eller restavfall, og batterier kan føre til antenning. Unngå det - kast batterier i egen dunk, eller ta de med hjem for sikker håndtering der.  Vi kommer til å fortsette å sette opp egne små dunker for batterier på flere av gravplassene. På Buksnes har vi gode erfaringer med bruk, litt variabelt ellers. Men vi tror at bruken vil øke, når den blir mer kjent.

 

Gjennsatt avfall. Foto: Frode Stormo

Dersom alle avfallsdunkene er fulle, så ta avfallet med hjem! Da har vi ikke kapasitet til å tømme og det er et godt bidra til felles ansvar for å holde gravplassene fine. Står det slik, kan det på en vindfull dag blåse rundt på hele gravplassen. Det spesielle med gravplassene er at både vi som gravplassforvalter og hver og en som steller en grav der, må sammen bidra til orden og verdighet på gravplassen. Vi prøver å gi vårt bidrag. En oppfordring til alle å bidra med sitt.

Godt sommerstell!

 

Tilbake