Regnbuebønn og om fastetiden


Faste er å løfte blikket og spørre: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"

Fastetiden startet på askeonsdag

Fastetiden varer i 40 dager, til og med påskeaften – minus søndagene, som ikke er fastedager.

Tidligere ble budet om å faste, det vil si avstå fra mat og drikke, tatt bokstavelig. Helt fram til 1800-tallet fulgte mange fastetradisjoner her i landet.

Faste er en mulighet til å rette oppmerksomheten mot det som virkelig betyr noe,

Trykk på linken til artikkel om askeonsdag, der du kan lese mer om fastetiden.

 

Regnbuebønn

Kirkens Nødhjelp har utarbeidet en fastekalender til hjemmebruk. Hver nye uke har en bønn og et tema, og du inviteres til å tenne et lys for noen som trenger hjelp.

Faste er å løfte blikket og spørre: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"

Symbolikken i regnbuen er hentet fra fortellingen om Noah. Der viser Gud oss at en ny start er er alltid mulig, og at dødskreftene aldri skal vinne over livet!

Regnbuen er et håpstegn.

Kommende søndag tenner vi det gule lyset

2.søndag i fastetiden tennes lyset for RETTFERDIGHET 
Vi er en del av et globalt kirkenettverk, og har uendelige muligheter for å skape rettferdighet rundt i verden! 

Regnbuebønnene finnes også på 3 samiske språk. Du finner dem her

 

Les mer om Regnbuebønn

 

 

Tilbake

Del