Om Stamsund kirke og Stamsund sted


Hvilken betydning har Stamsund kirke som bygg - og som arena for lokalsamfunnet?

Åpent møte i kirka tirsdag 21. september kl 18:00

 

Foto: Frode Wigum

 

STAMSUND KIRKE har fått et løft gjennom utvendig renovering, og gjør også stedet Stamsund vakrere?
Nå står det innvendige for tur.

  • Hvordan skal Stamsund kirke være - og hvilken betydning har kirka i lokalsamfunnet?


STAMSUND KIRKE rommer de viktigste hendelsene i livet til folk i Stamsund og bygdene omkring; dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser.

  • Kirka fylles på julaften og ved mange konserter, og er ellers et møtested for barn og voksne gjennom hele året.
  • Kirka har en særlig god akustikk, et godt orgel og et Steinwayflygel av høy klasse.

Stamsund menighetsråd ønsker i større grad at kirka skal romme et større mangfold i både musikalske og kulturelle uttrykk og samtidig være et sted for samtale om livets små og store spørsmål.

 

TIRSDAG 21. SEPT. KL. 18 I STAMSUND KIRKE:

Informasjon fra Riksantikvaren v/seniorrådgiver Olaf Steen:

  • Hvilke kvaliteter ved Stamsund kirke gjør den spennende og særskilt bevaringsverdig?

  • Hvilke farger bør kirka få ved oppussing?

  • Arkitekt Sigmund Brænne tegnet også Hol herredshus/det gamle rådhuset og væreiergården, men Stamsund kirke anses som hans hovedverk som arkitekt med virke i Oslo og Bodø. Kan bygningene ses i sammenheng og påvirke en positiv stedsutvikling?

Kaffe & musikk

Vil du/dere være med på laget?
Stamsund menighetsråd inviterer nå alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som har interesse av å få til innvendig fornyelse av kirka.

For å få gjennomført innvendig rehabilitering av noe omfang, er det viktig å vise til lokalt engasjement og giverglede for å utløse støtte fra kommunen.
Vestvågøy kirkelige fellesråd v/kirkevergen vil være ansvarlig for videre prosjektering og gjennomføring av  renovering, hvis det er økonomisk grunnlag for dette. 

Det er utarbeidet en grundig rapport av BOARCH arkitekter as, Bodø, og med innhentet fargeekspertise fra Nordlandsmuseet ved konservator Anika Michalik. Rapporten er tilgjengelig for de som måtte ønske den.

 

Vi håper å fylle kirka denne tirsdagen, og ønsker en åpen og god dialog om hvordan det kan bli i framtida.

 

Nødvendige tiltak blir gjort mtp smittevern; vi holder avstand og vasker/spriter hender.

 

Vel møtt til en framtidsrettet og fruktbar stund i kirka våres!

 

Tilbake

Del