Høstmesse, julemesse, basar…. og opp reiste det seg engang et hus som stadig trenger fornyelse.


Like sikkert som det blir november, rigges det til Høstmesse på Buksnes menighetshus på Leknes, med varesalg, stort lotteri, tombola og kafe: fredag 19.nov kl.17 – 19.30 og lørdag 20.november  kl.11 – 14.  

 

Under normale omstendigheter ville det allerede i flere uker ha sittet folk ute på butikker i sentrum og solgt lodd til det store høstlotteriet.  Privatpersoner og bedrifter stiller hvert år opp med mange flotte gevinster. Korpset av gode loddselgere gjør en flott innsats og mange blide loddkjøpere stopper opp for en hyggelig prat som resulterer i at lodder kjøpes og vinnersjansen etableres. De fleste støtter gjerne en god sak og tenker ikke mer over det, og plutselig får de en tlf om at en fin gevinst ligger og venter på dem.

Tidlig på 1980-tallet, var det ivrige ildsjeler med Halvdan Johnsen og Eiliv Larssen i spissen, som begynte å arbeide for å få reist et menighetshus på Leknes.  De allierte seg med de driftige damene i Leknes husmorlag, som år etter år holdt sine julemesser (de første årene i kjelleren på gamle Nordlandsbanken).  Etter iherdig innsats fra svært mange mennesker som så behov for et menighetshus i kommunesentret, ble huset reist.  Til å begynne med var bare første etg innredet og det måtte både noen flere julemesser og annen inntektsgivende aktivitet til, før huset sto ferdig.

20.april 1986 ble huset vigslet av daværende biskop Fredrik Grønningsæter: ”Så erklærer jeg denne sal, med det liturgiske utstyret som hører den til, vigslet til kirkebruk – til Guds ære og hans menighets oppbyggelse i troen på Jesus Kristus.  Likeså erklærer jeg hele dette menighetshus vigslet til menighetens samlingssted og arbeidsredskap.  I faderen og sønnens og Den Hellige Ånds navn.  Gud være med dette hus og alle som går inn i det.”

Og huset har virkelig vært til velsignelse for mange og for menigheten.  Her har det vært utallige sammenkomster både med barn, ungdommer og voksne opp gjennom årene, og helt fra vigslingen har huset også vært gudstjenestested.

I alle år etterpå har ivrige folk i menigheten hatt et fellesprosjekt som har samlet ulike ”arbeidslag” og alle generasjoner, - julemesse og etter hvert høstmesse.  Det er lagt ned en betydelig innsats med håndarbeid, baking med mer, for å rigge til ”Messa”, som i alle år har vært en avgjørende inntekstkilde til drift av huset. 

For noen år siden inngikk styret for Menighetshuset en avtale med Vestvågøy kirkelige fellesråd og huset ble bygd ut med en funksjonell kontorfløy, slik at i dag har mange av de kirkelig ansatte på Vestvågøy sine kontorer i huset.

 

Huset er mye i bruk, både i menighetsregi og til utleie.  Et hus som er så mye i bruk og som etter hvert er blitt over 35 år, krever stadig vedlikehold og restaurering.  Utvendig har vi fått skiftet vinduer og bordkledning.  Siste året har vi også fått ny, funksjonell belysning i hovedsalen.  Dette ble mulig ved at vi fikk en større pengegave, som dannet grunnlag for en kronerulling.  Kjellerstuen har fått en sårt tiltrengt oppgradering og kan nå tas i bruk som et hyggelig lokale både for konfirmanter og andre.  Aller siste investering er ny, lydtett foldevegg mellom hovedsalen og lillesalen.  Dette vil gjøre huset enda mer funksjonelt ved at vi nå kan bruke begge salene uavhengig av hverandre.  En viktig faktor for at vi har fått til dette, er at menigheten har et godt samarbeid med Vestvågøy kirkelige fellesråd, slik at man kan nyttegjøre seg ulike finansieringsordninger.

Det neste store prosjektet som vi nå går i gang med, er å få skiftet taket på huset.  Etter 35 år er det nå på tide å sikre huset for mange nye år, ved å fornye ”toppen”.  Dette er en stor investering og fortsatt er ”Messa” en viktig faktor for økonomien til menighetshuset, både når det gjelder drift og investering.

Når vi nå inviterer til årets utgave av messe, fredag 19. og lørdag 20.november, vil det være en  litt forkortet utgave, pga koronasituasjonen.  Forhåndssalget av lodd har i år foregått via sms og facebook, og salgsmessa tilrettelegges slik at smittevern kan ivaretas.  I år blir det dessverre ingen Høstmessefest.  Den tradisjonen håper vi at vi kan gjenoppta til neste år.

Med litt forkorting i begge ender, inviterer vi til Høstmesse med varesalg, stort lotteri, tombola og kafe Fredag 19.nov kl.17 – 19.30 og Lørdag kl.11 – 14.  Lotteriet trekkes lørdag og vinnere kunngjøres kl.14.  Vel møtt alle sammen!

Tilbake

Del