Aktivitet i kirkene 4.-18. januar 2021


Kirka på Vestvågøy følger regjeringens anbefaling om å møtes minst mulig de nærmeste to uker, for å hindre smittespredning av korona-virus.

Slik blir aktivitetene i kirka i denne perioden:

 

Kirkene og andre kirkelige bygg stenges i perioden 4. - 18. januar, og planlagte aktiviteter vil bli avlyst/utsatt:

 

Gudstjenester

Det blir ingen åpne gudstjenester i perioden, men det vil komme mer informasjon om digitale sendinger fra lokale kirker i perioden.

 

Begravelser

Begravelser blir gjennomført som vanlig, men med begrensning på 50 personer tilstede i kirka.

Smittevernrutiner opprettholdes, som tidligere.

Det er ikke anbefalt å holde private selskap med mer enn 10 personer samlet. Ansvarlig arrangør er også ansvarlig for smittevern i private selskaper.

 

Andre aktiviteter

All annen aktivitet i regi av kirka blir avlyst i denne perioden.

Vi kommer tilbake med nye datoer for oppsatt program.

 

Kirkekontorene

Kirkekontorene holder åpent på telefon, og vi anmoder publikum til å ikke møte opp personlig på kontorene, men heller kontakte oss på telefon eller e-post ved behov.

Telefontid er kl 10-14 mandag - fredag.

Du kan ringe oss på telefon 76 05 67 30 eller skrive til oss på e-post: post@vestvagoy.kirken.no ved spørsmål eller ønske om kontakt.

 

Ønsker du en å prate med?

Hvis du har lyst til å ha en person å snakke med i telefonen av og til, kan du få en telefonvenn, ta kontakt med diakon Solveig på tlf 40 44 99 57 (lettest å nå kl 12-15 mandag-fredag) eller henvende deg til Kirkens SOS-telefon: 22 40 00 40  (https://www.kirkens-sos.no/) åpen hver dag, hele døgnet.

 

 

Fortsett å ta vare på hverandre!

 

 

Tilbake