KN Fasteaksjonen


Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon er vel gjennomført - og vi har mye å takke for!

 

26.-28 mars var ca 40000 konfirmanter og mange frivillige over hele landet engasjert med bøssebæring og andre aktiviteter for å samle inn penger til fasteaksjonen, som i Norge er, den nest største innsamlingsaksjonen i året! TV-aksjonen er den største.

På Vestvågøy er konfirmantene grunnstammen i bøssebærerkorpset og de gjorde en flott innsats! Resultatet etter aksjonen, med bøsser og vipps, ble så langt kr.78508,- sammenlagt for alle menighetene! Med forbehold om at noen beløp enda ikke er fullregistrert. Det er enda mulighet for å gi et bidrag via VIPPS 2426, og et evt. beløp blir registrert i den menigheten man har postadresse.

Tusen takk for alle bidrag og frivillig innsats som sjåfører, bøssebærere, sekretariat, vaffelsteikere, mm!

På landsbasis er det nå kommet inn kr.25.055.304,-. I beløpet er det også offringer, gaver, mm

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å redde liv i akutte kriser og forandre liv på sikt. Takket være innsamlede midler hadde Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi  nødhjelp til flyktninger da krigen brøt ut i Ukraina for over et år siden. I Syria gir Kirkens Nødhjelp katastroferespons til jordskjelvrammede i form av mat, vann, hygieneartikler og tepper. Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer.

Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp også kan forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen «Håp i en dråpe vann». Vann gir håp og positive ringvirkninger for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Med en brønn på landsbygda i Tanzania får jenter, som ellers ville gått store avstander for å hente vann til familien sin, mulighet til å gå på skole og få utdanning. Tilgang til rent vann fører til færre vannbårne sykdommer, og gir bedre helse. Smarte dryppsystemer gir bønder i Tanzania og Malawi mulighet til å tredoble inntektene sine, og dermed stå bedre rustet mot klimaendringer.

Gjennom Fasteaksjonen er vi med på å gi håp og forandring for mennesker som trenger det mest.

Tusen takk for din innsats og ditt bidrag!

 

Tilbake

Del