Gravplassavgifter


Fra 1. januar 2023 er det nye avgifter for gravplassene i Vestvågøy.

Forslag fra Vestvågøy kirkelige fellesråd til Vestvågøy kommunestyret, med hjemmel i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 07. juni 1996, § 6, andre ledd og § 21, andre ledd. Vedtatt i Vestvågøy kommunestyre den 29.11.22 i sak 080/22.

Du kan lese mer om avgiftene i artikkelen

Og laste de ned her

Tilbake

Del