Feiring av Samefolkets dag i Buksnes kirke


Søndag 6.februar kl 18:00 i Buksnes kirke: "En reise i samisk musikk, kultur og historie"

På Samefolkets dag 2022, vil man få anledning til å være med på "En reise i samisk musikk, kultur og historie". Vår egen samiske kantor Ken-Gøran Mikkelsen vil fremføre deler av sitt verk "Sàpmi Fantasia", annen instrumental samisk musikk, og ikke minst skal man synge et par salmer på nord-samisk. I tillegg skal sokneprest Frode Wigum holde et foredrag om "det samiske i Lofoten", med utgangspunkt i Alf Ragnar Nielssen sin nyutgitte bok "Samisk fortid i Lofoten".

Kort om verket "Sápmi Fantasia", så er det skrevet for orgel, kor, kornett/trompet/flygelhorn, flygel, joik/vokal, og perkusjon. Man vil bl.a. få oppleve Skapelsesberetningen musikalsk, oppleve stillhet på en annerledes måte. Med andre ord vil man få høre samisk folkemusikk ikledd forskjellige drakter, med bruk av hele det dynamiske registeret i instrumentene, akustikken, o.l. 

Gratis inngang!

Tilbake