Påskevandring: 2. påskedag


2. påskedag er avslutningen av påskehøytiden. I våre kirker feirer vi andre påskedag som første påskedag, fordi det ikke var gudstjeneste der dagen før.

Blyglassmaleriet oppe i korveggen i Valberg kirke viser motivet "oppstandelsen". 

 

Fortellingen om påskedag

Påskedagen feirer vi Jesu oppstandelse. Kvinnene går til graven for å sørge. De går til et minnested, men kommer til et møtested. Sjokket blir enda større da de ser at graven er åpen og tom. Er det ikke ende på elendighet? Men så får de møte en engel som forteller at Jesus er stått opp fra de døde, og de får  møte den oppstandne selv, som sier at han vil møte dem igjen i Galilea.

Kvinnene løper tilbake til de andre, fylt av stor frykt og stor glede. 

 

Gudstjenester på andre påskedag:

  • kl 11:00 i Hol kirke
    Høytidsgudstjeneste med dåp, ved prest Trond Gran og organist Andrey Pirozhkov.
  • kl 13:00 i Borge kirke
    Høytidsgudstjeneste med dåp, ved sokneprest Frode Wigum og organist Andrey Pirozhkov.

 

 

Les beretningen om påskedagen i Markusevangeliet 28,1-10

Jesus står opp
1 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. 4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

8 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. 9 Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. 10 Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

   

Teksten hentet fra Bibelselskapet på internett. Her kan du selv lese bibelen, og finne fram til kirkeårets tekster

 

 

Tilbake

Del