Om filming og overføring av kirkelige handlinger


Regler og retningslinjer for streaming (video overføring) av gravferd og andre kirkelige handlinger. 

Retningslinjene er lik for alle, og gjelder inntil videre.

1. Det er som hovedregel ikke åpent for streaming av kirkelige handlinger.

2. Det må avklares med kirkekontoret på forhånd hvis streaming skal skje. Ansvar: Pårørende

3. Både pårørende privat og profesjonelle kan stå for slik avklart streaming.

4. Ansatte skal samtykke til streaming. Ansvar: ansattes arbeidsgiver.

5. Personvern: Alle som deltar under begravelsen, skal informeres om at streaming finner sted. Ansvar: Den som står for streamingen.

6. Det er viktig at den som er ansvarlig for innspilling, ivaretar alle sørgende. Ansvar: Den som står for streamingen.

7. Det skal ikke forstyrre under seremonien. Kameraet eller mobil som spiller inn skal settes på et diskret sted før seremonien, og stå i ro til den er ferdig. Ingen skal bevege seg rundt i rommet for å justere kamera mv. Diskresjon utøves, og antall kameraer begrenses. Ansvar: Den som står for streamingen.

8. Det må benyttes eget nettverk/internet. Ansvar: Den som står for streamingen.

9. Vi anbefaler at lenken til streaming av gravferden gis til den som besørger gravferden, som igjen står for distribuering til dem de ønsker skal ha mulighet til å se overføringen. Vi ønsker ikke at den deles offentlig på minnesiden. Det skal derfor heller ikke annonseres i avisen at det streames fra gravferden. Ansvar: Den som står for streamingen

10. Videoen/lenken bør ikke ligge ute så lenge etter begravelsen, gjerne ikke mer enn 14 dager. Ansvar: Den som står for streamingen.

Det er også unntaksbestemmelser i forhold til TONO-avgift. Ansvar: Den som står for streamingen.

 

Er det noen uklarheter, ta kontakt med kirkekontoret.

Prost og kirkeverger i Lofoten.

Tilbake