Om filming og overføring av kirkelige handlinger


Regler og retningslinjer for streaming (video overføring) av gravferd og andre kirkelige handlinger. 

Retningslinjene er lik for alle, og gjelder både profesjonelt og privat strømming.

1. Det er som hovedregel ikke åpent for streaming av kirkelige handlinger.

2. Det må avklares med kirkekontoret på forhånd hvis streaming skal skje. Ansvar: Den som står for streamingen.

3. Både pårørende privat og profesjonelle kan stå for slik avklart streaming.

4. Ansatte skal samtykke til streaming i forkant. Dette skjer periodisert pr skoleår. Ansvar: ansattes arbeidsgiver. Den som streamer er ansvarlig for å forsikre seg om at slik samtykke foreligger.

5. Personvern: Alle som deltar under begravelsen, skal informeres om at streaming finner sted. Det anbefales at det i tillegg til oppslag i kirken opplyses i dødsannonsen om at streaming skal finne sted. Ansvar: Den som står for streamingen.

6. Det er viktig at den som er ansvarlig for innspilling ivaretar den enkeltes behov for å bli skjermet for filming. Ansvar: Den som står for streamingen.

7. Filming skal ikke forstyrre under seremonien. Kameraet eller mobil som spiller inn skal settes på et diskret sted før seremonien, og stå i ro til den er ferdig. Ingen skal bevege seg rundt i rommet for å justere kamera mv. Diskresjon utøves, og antall kameraer begrenses. Ansvar: Den som står for streamingen.

8. Det må benyttes eget nettverk/internet. Ansvar: Den som står for streamingen.

9. Vi anbefaler at lenken til streaming av seremonien gis til den som er oppdragsgiver for streamingen, som igjen står for distribuering til dem de ønsker skal ha mulighet til å se overføringen. Vi ønsker ikke at den deles offentlig. Ansvar: Den som står for streamingen

10. TONO-avgift for framføringsrettigheter må betales. Hvis videoen/lenken ligger ute utover direktestrømming, må det betales synkroniseringslisens og lisensieringsavgift til Tono*. Ansvar: Den som står for streamingen.

* Utfyllende info om retningslinjer på tono.no

Er det noen uklarheter, ta kontakt med kirkekontoret.

 

Prost og kirkeverger i Lofoten pr august 2023.

Tilbake