Lofoten får navnet minnelund


Arbeidet med navnet minnelund ved Buksnes kirkegård er nå godt i gang.

 

Arbeidet med navnet minnelund ved Buksnes kirkegård har startet.

Det er gode arbeidsforhold, og entrerenøren vil fortløpende ferdigstille anlegget.

Begravelser og besøk på kirkegården vil bli tatt hensyn til.

Vi håper på forståelse for arbeidet, så lenge det pågår.

 

Om navnet minnelund

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke, hvor det er anledning til å sette opp navneskilt med navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. 

Det har i de siste årene blitt anlagt denne type minnelund mange steder i landet.

En minnelund skal utformes slik at det er et tilbud for alle, noe som vil si at graven er tro- og livssynsnøytral. Hensikten er at det skal være et sted for ro og ettertanke, og et godt sted for de etterlatte å komme til. 

 

Lofotens første, ved Buksnes prestegård

Statsforvalteren godkjente i august Vestvågøy kirkelige fellesråds planer om navnet minnelund med tilhørende minnesmerker på Buksnes kirkegård, framfor prestegården.

Dette blir den første navnede minnelunden i Lofoten, og vil foreløpig være den eneste på Vestvågøy.

 
Felles minnesmerke med plass til navneskilt

Minnelunden vil til sammen ha tre minnesmerker.

To av minnesmerkene vil bestå av en konstruksjon av stålrør med stålplater hvor navneskiltene festes. Stålkonstruksjonen er designet slik at klatreplanter kan slynge seg langsmed og på oversiden.

Når begge sider av minnesmerkene tas i bruk vil det være plass til 644 navneskilt.

Det tredje minnesmerke vil bestå av en naturstein fra distriktet med teksten «Vi minnes» og være plassert noen meter fra de to andre minnesmerkene. Dette minnesmerket skal være for dem som ikke har en egen grav å gå til, som dødfødte barn gravlagt i andres graver eller de som har omkommet på havet.

Minnelunden vil være skjermet av hekkeplanter.

 

 

Tilbake