Konfirmasjon i Vestvågøy høsten 2020

2020 ble et spesielt år for konfirmantene med store endringer fra midten av mars på grunn av Korona. Selve konfirmasjonsdagen måtte utsette...

Les mer

 

Meter'n gjelder fortsatt!

Smittevern er fortsatt aktuelt for å unngå oppblomstring av Covid-19 smitte. Alle kan vi bidra til hverandres trygghet ved å holde avstand,...

Les mer

 

Møt Per-Arne Lie - konsulent og rådgiver for de gode tider.

Vi er heldige som har Per-Arne Lie - borgfjerding og primus motor i staben. Lurer du på noe når det gjelder kirkebyggene eller kirkegårdene...

Les mer

 

Møt Kjersti - den nye presten i Stamsund og Valberg

Dersom du har møtt en fargerik trønder i en liten, grå Toyota, da har du sannsynligvis møtt Kjersti Bildøe Ryan, den nye presten i Stamsund...

Les mer

 

Stor giverglede i aksjonen "Støtte til sykehuset i Okhaldungha"

Kirkene på Vestvågøy har i mange år støttet et misjonsprosjekt på sykehuset i Okhaldungha. Da korona-krisen var et faktum gikk det også ut ...

Les mer

 

Du kan gjøre en forskjell!

Vårt vennskapssykehus i Nepal er hardt rammet av Covid-19-situasjonen. Kirka på Vestvågøy samler nå inn penger til sykehusets viktige arbei...

Les mer

 

Hva har vi lært av Corona-tiden?

Nesten over natten ble forutsetningene for å gjennomføre de faste aktivitetene i kirka helt snudd på hodet. Vi som jobber i kirka har gjort...

Les mer

 

Digital påmelding til konfirmantåret 2020-2021

På grunn av koronarestriksjonene kan vi ikke invitere til åpne informasjonsmøter. Alle menighetene på Vestvågøy har derfor tatt i bruk digi...

Les mer

 

Sommersesongen på kirkegårdene

Nå er sommersesongen i gang for fullt etter en sein vår og korona. Selv om vi har har på plass fullt mannskap, så er vi ikke der vi ønsker ...

Les mer

 

Syng salmer sammen alene 8.-14. juni

Dette blir siste innspurt i vår organiserte salmesang aktivitet. Men du kan gjerne synge videre - hver dag kl 9, eller når det måtte passe!...

Les mer

 

Mangfoldig pinsefeiring i kirka på Vestvågøy, 1. og 2. pinsedag

2. pinsedag kan du overvære en musikalsk gudstjeneste fra Stamsund kirke på internett fra kl 11, og du kan være tilstede på pinsedagsgudstj...

Les mer

 

Syng salmer sammen alene 1.-7. juni

Nå har vi vært gjennom mange uker med felles salmesang - alene, daglig kl 9. Vi gir dere enda et par uker med salmeforslag før vi avslutter...

Les mer