Gamle gravplasser


Det er tre middelaldergravplasser på Vestvågøy. Alle i tilknytning til det gamle kirkestedets beliggenhet.

Om "Buksnes gamle kirkested" kan du lese mer på kulturminnesøk.no

Hol kirkested
les mer på kulturminnesøk.no

Borge kirkested
les mer på kulturminnesøk.no

 

På Taen i Sennesvik

 

Om gravminner på de gamle gravplassene