Sennesvik kirkegård


Ureveien 14, 8352 Sennesvik

 

Beliggenhet:
Kirkegården ligger sentralt plassert i Sennesvik, tett inntil fylkesveien mot Ure. Terrenget skrår fra veien og ned mot sjøen. Det bør vurderes å dempe innsyn fra veien med beplantning.

Historikk:
Det ble i 1869 opprettet hjelpekirkegård i Sennesvik, som fikk navnet «Taen». Den ble i den første tiden benyttet av gårdene Kangeruren, Justad, Kråklien, Skifjord, Svarholdt, Stamsund, Herteigen, Finstad, Steine, samt alle gårdene i Sennesvik skolekrets. Før 1869 ble Buksnes kirkegård benyttet av både Hol og    Buksnes. Kirkegården ble snart for liten, og utvidet to ganger. Ved neste utvidelse valgte man i 1927 å kjøpe ett jordstykke for å anlegge ny kirkegård. Året etter ble kirkegården inngjerdet med flettverksgjerde, og innviet av hjelpeprest Hjelm. Kirkegården ble tatt i bruk i 1928. (Kilde: Hol bygdebok, gravprotokoll.)

Allmen tilstand:
Kirkegården er pen og ryddig. Den er delvis åpen mot vei og ved andre sider,     og noe mer beplantning bør vurderes. Likevel bør det unngås å plante systematisk rundt hele. Planting for å skjerme området som brukes som avfallsplass for organisk materiale, bør også vurderes.
 

Tilbake