Vik kirkegård


Voieveien 425, 8370 Leknes

 

Vik kirkegård har en spektakulær plassering mellom storhav og mektige grønne fjell. Det er et storslagent møte mellom natur og kultur. Den værharde plasseringen setter sitt preg på kirkegården med vegetasjon som i liten grad er høyere enn gravminnene. Denne nøkterne formen karakteriserer kirkegårdene langs en værhard kyst. Kirkegårdenes plassering nært havet gjenspeiler at havet var ferdselsåre fram til langt inn på 1900-tallet.

Vik kirkegård er anlagt nest siste av Vestvågøys 13 kirkegårder, og ble tatt i bruk i 1936. Den er en liten kirkegård selv i våre områder. Vestvågøy har mange kirkegårder og det nok et uttrykk for en endring fra middelalderen der nærhet til det hellige var viktig, mens det med tiden er nærhet for pårørende som har blitt viktig. Besøk på kirkegården er en måte å håndtere sin sorg og vise sin omsorg ved stell av graven. 

Tilbake