Valberg kirkegård


Hestøyveien 36, 8357 Valberg

 

Beliggenhet:
Kirkegården ligger ved siden av Valberg kirke. Den er bygd opp over terrenget ved hjelp av en steinmur. Den ligger i rolige omgivelser, helt ned mot havet. Kirkegården har ett areal på ca. 4.4 da.

Historikk:
Det er trolig at den første kirken i Valberg ble oppført omkring 1660, og stod til 1749. Det nevnes ikke noe om kirkegård. Den andre kirken stod ferdig omkring 1751 og ble revet etter at nåværende kirke ble tatt i bruk i 1889. Om den andre kirken skriver kirkesanger Riksheim like før forrige århundreskifte: «Den stod omtrent midt paa den nuværende Kirkegaard i retning øst - vest», og videre skriver han : «Da kirken var opsat før Kirkegaarden blev fyldt, maatte der settes en mur et par alen (alen = 0,63m) fra Kirken rundt om, untagen ved vest, og fyllingen stanse der.» Kirkegården ble i 1848 utvidet med 1700 kv.alen ved kjøp av mark hos Peder R. Ellingsen for et beløp av 30 Spd. I 1857 ble det bevilget 10 Spd. av Valberg kirkes midler til en graverstilling. 

(Kilde: Jubileumsskrift, Valberg kirke 1889 - 1989)

Kirkegården ble utvidet i 1976 med ca. 140 graver. Den ble igjen utvidet i 2003 med ca. 90 graver.

Tilbake