Sand kirkegård


Prestegårdsveien 75,8360 Bøstad

 

Beliggenhet:
Kirkegården ligger på Vestresand ned mot havet med en fantastisk utsikt, og har ett areal på ca. 6.da.

Historikk:
Spørsmålet om å anlegge kirkegård på gården Sande hadde vært bragt på bane allerede i 1861.«Da savnet av denne har vært og blir mer og mer følelig», som det het. Fra 1867 og et par år utover ble det så fortgang i denne saken ved søknad til myndighetene.Kommunen skulle bevilge de nødvendige midler til den nye kirkegården. For hvert lik som ble satt ned der, skulle det betales 1/2 Spd. til kommunekassen, inntil kommunens utlegg var dekket, deretter 1 ort for hvert lik til vedlikehold av innhegningen. Søknad ble sendt 11. okt. 1869 via prostiet, og 05. august    1870 ble denne kirkegård endelig godkjent anlagt av de høye myndigheter. Betingelsen var at kommunen vedtok å bekoste sogneprestens og kirkesangerens befordring dit ved begravelser, noe formannskapet gikk med på. Det ble så vedtatt at arbeidet skulle påbegynnes våren 1871, og kirkegården antas tatt i bruk dette året.

 (Kilde: Borge og Valberg bygdebok) I 1994 ble en del av den gamle kirkegården påfylt, og tatt til gjenbruk. De gravminner som hadde kulturhistorisk verdi ble tatt vare på i en egen museumsavdeling.

Tilbake