Unstad kirkegård


Unstadsjøveien 1, 8360 Bøstad

 

Beliggenhet:
Ligger ett godt stykke forbi bebyggelsen på Unstad, med en storslått utsikt over havet. Kirkegården har ett areal på ca. 1,4 da.

Historikk:
Tatt i bruk 26. mars 1928. Eiendommen ble gitt til Borge kommune i ca. 1935, men ble da ikke skyldelt. Jordskifteverket foretok skyldeling i 1962, og kirkegården ble gitt eget bruksnummer. Eier oppgis å være Borge kommune

Tilbake