Malnes kirkegård


Valbergsveien 2515, 8357 Valberg

 

Beliggenhet:
Kirkegården ligger ca. 100 m. fra riksvei 815. Det er egen innkjørsel, og ingen sjenerende trafikk. Kirkegården har ett areal på ca. 2.3 da.

Historikk:
Anlagt på et myrområde, og tatt i bruk i 25.mai 1935. Deler av området sank så mye at det i 1978 ble undertegnet kontrakt med entreprenør om oppfylling. Arbeidet ble først ferdig i 1983.

(Kilde: Brev Vestvågøy kommune, gravprotokoll)

Tilbake