Petvik kirkegård


Mortsundveien 170, 8370 Leknes

 

Kirkegårder for innbyggere knyttet til Hol kirke

Hol er et kirkested fra middelalderen, det viser skriftelige kilder. Ved middelalderkirker var det vanlig å anlegge kirkegård ved kirken som et felles anlegg. Det var viktig at de døde ble gravlagt i vigslet jord og kirkegården var da nært plassert kirken, som vadet hellige.

Vi kan regne med at det var gravlagt både under og rundt kirken, men i hvor stort omfang er det vanskelig å si, siden vi ikke har sett kart eller beskrivelse av kirkegårdens nøyaktige beliggenhet eller størrelse. Etter 1805 ble det forbudt ved kongelig påbud om at all gravlegging i kirkene skulle opphøre. Gravlegging på kirkegården ved Hol kirke opphørte også etter hvert og ved prostens visitas den 17.juli 1830, er det rapportert: ”Likene ble brakt til Buksnes kirkegård da Hol kirkegård var våt og til dels grunn”. En kan vel anta at det som i dag er kirkens ”hage” kan være hele eller deler av en tidligere kirkegård. Videre arealer rundt kirken er av en slik beskaffenhet at det passer med prostens beskrivelse.

Tidligere kirkegårder for Hol kirke
Buksnes kirkegård ble nevnt allerede i 1324 og er sannsynligvis mye eldre enn det. Den har vært gravd om og om igjen gjennom århundrene. I hvor stor grad kirkegården ved Hol kirke har vært i bruk, vet vi ikke, men fram til 1869 har Buksnes kirkegård vært periodevis den eneste i prestegjeldet (Buksnes og Hol sokn). Da det ble anlagt kirkegård på Taen i Sennesvik. Den ble benyttet av gårdene fra Kangeruren om Stamsund, via Storfjord og gårdene i Sennesvik skolekrets. Det som tidligere ble betegnet som Østre Hol. Fra 1928 ble ny kirkegård anlagt i Sennesvik og siste gravlegging på Taen var på 1950-tallet.

Petvik kirkegård
Ut fra visitasberetninger kan vi se at det har vært ønske om egen kirkegård for Hol kirke. Ved bispevisitas i 1835 ble følgende rapportert: ”Ved denne kirke (Hol) manglet ennå kirkegård, da det ikke gaes bekvem grunn til en slik. Likene ble derfor fremdeles begravet på Buksnes kirkegård.” I 1902 ble Petvik opprettet som ”hjelpekirkegård”, og 10.10.1903 ble den første gravlagt på Petvik kirkegård.

I dag er Petvik kirkegården som tilhører Hol sokn. Den har et areal på 5,9 daa, etter at det er lagt til areal rundt på 1940’-tallet. Siste anlegg på kirkegården ble gjennomført i 2004, da et gammelt felt ble ryddet opp og fylt på for nye gravlegginger. Vi har i dag i underkant av 700 gravlagte på Petvik kirkegård. I tillegg blir Hol kirke bruk til begravelser som går til Sennesvik kirkegård.

Tilbake