Næringsvirksomhet på gravplassene


I følge vedtektene skal Vestvågøy kirkelige fellesråd gi tillatelse for å drive næringsvirksomhet på kirkegårdene på Vestvågøy.

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I VESTVÅGØY KOMMUNE:

§ 8 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra Vestvågøy kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

Disse bedriftene har søkt og har tillatelse til å drive næringsvikrsomhet på kirkegårdene i Vestvågøy:

 

Vestvågøy ASVO as
Vårt tilbud består i gravstell på alle kirkegårdene, planting, luking, klipping og vanning. Om høsten utføres løkplanting og det settes ned Erica. Vi administrer også gravlegat.
Holandsveien 173
8370 Leknes
760 54130
www.vvasvo.no

 

Simonsen begravelsesbyrå
Gravstell, planting, vanning, luking mm. Abonnement på gravstell. Inskripsjon, oppussing og rens av gravsteiner/gravminner. Salg av gravstein/ monument, lykter, m.m. Sikring av gravstein/ monument
40 10 28 28
www.simbeg.no

 

Gravpasserne
Vi utfører gravstell vår, sommer, høst og jul. Vi planter i selvvanningskasser med tilpasset jord, gjødsler, vanner, steller og sender bilde av utført planting. Vi tilbyr også langtidsavtaler.
4060 26 20
www.gravpasserne.no

 

Vestvågøy blomster og begravelsesbyrå
Vi tilbyr oppussing og rens av eksisterende gravsteiner/gravmonumenter, vedlikehold av eksisterende inskripsjon og ilegging av ny skrift. Salg av gravstein/ gravmonument, lykter, selvvannings kasser og pynt. I tillegg utfører vi sikring av gravstein/ gravmonument.
918 80 402 / 760 81 600
www.vbegr.no

 


 


 

Tilbake