Kirkevalg september 2023


Valg i kirken gjennomføres hvert fjerde år, og i år er det valgdag 11. september.

I kirkevalget kan kirkens medlemmer (alle døpte som fyller 15 år i valgåret eller er eldre) stemme på kandidater til menighetsrådet i sitt sokn og bispedømmeråd i bispedømmet.

Bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet, kirkens øverste organ, som møtes en gang i året.

Informasjon til velgere om valget ligger på kirkevalget.no

Det er menighetsrådene som setter opp kandidater på nominasjonsliste til valg av medlemmer i de lokale menighetsrådene.

Kan du tenke deg å være med i menighetsrådet, og påvirke hvordan din lokale kirke skal drives?

Meld fra til Vestvågøy kirkekontor post@vestvagoy.kirken.no eller til representant for ditt menighetsråd:

Buksnes
Hol
Stamsund
Valberg
Borge

 

 

Tilbake

Del