Stamsund menighetsråd 2019-2023


I Stamsund menighet er følgende personer valgt inn i menighetsrådet for perioden 2019-2023:

Faste medlemmer:

Øyvind Østeig, leder

Ellen Krüger, nestleder

Jan-Robert Butter Simonsen

Finn Henrik Pettersen

Marit Krüger Enge

Randi Hennie Nilsen

I tillegg er sognepresten fast medlem i menighetsrådet (ref. Kirkeloven §6).

Varamedlemmer:

Nann-Kristin Lauritsen

Annveig Eliassen

Evy Helen Nicolaisen

Jorunn Augusta Andersen

May-Britt Larsen

Tilbake