Buksnes menighetsråd 2019-2023


I Buksnes menighet er følgende personer valgt inn i menighetsrådet for perioden 2019-2023:

Faste medlemmer

Ellinor Sarah Løvdal, leder

Anne Karin Wangsvik, nestleder

Lise Haug

Randi Fredriksen

Marit Martinsen

Tove Elise Kristoffersen Fossen

I tillegg har sogneprest Eimund Kibsgaard Nordberg fast plass i menighetsrådet (ref. Kirkeloven §6).

Varamedlemmer

Elin Johansen Voie

Joseph Musembula Tete

Arve Hunnestad

May Britt Bøe

Thomas René Kristensen

Tilbake

Del