Borge menighetsråd 2019-2023


I Borge menighet er følgende personer valgt til menighetsrådet for perioden 2019-2023:

Faste medlemmer:

Gry Anbeth Åland, leder

Lene-Mari Åland, nestleder

Hilmar Krogh Sivertsen

Fred Sigurd Arne Walle

 Bjørg Hedvig Wolden

 Magne-Viktor Monsen

I tillegg er sogneprest Frode Wigum fast medlem i menighetsrådet (ref. Kirkeloven §6).

Varamedlemmer:

Linda Taule Henningsen

Bodil Martha Fjelltun Hansen

Ingrid Evjen

Eli Karin Evjen

Irene Ragnhild Nilsen

Tilbake

Del