Valberg menighetsråd 2019-2023


I Valberg menighet er følgende personer valgt inn i menighetsrådet for perioden 2019-2023:

Faste medlemmer:

Helge Lars Vikjord, leder

Lill Heidi Jakobsen, nestleder

Jan Erik Mäkitaavola 

Atle Vikjord

I tillegg er sognepresten fast medlem i menighetsrådet (ref. Kirkeloven § 6).

Varamedlemmer

Evelyn Tone Knutsen

Anne-Marie Theodorsdatter

Åshild Inger Lise Benonisen

Ann Vigdis Johansen

Annie Sofie Larsen

Tilbake