Hol menighetsråd 2019-2023


I Hol menighet er følgende personer valgt til menighetsrådet for perioden 2019-2023:

Faste medlemmer:

Asbjørn Sjølie, leder

Jonas Mikael Grav, nestleder

Terje Hermod Wiik

Liv Harriet Berntzen

Anne Karine Ervik Statle

Ruben Skifjord

I tillegg har sogneprest Eimund Kibsgaard Nordberg fast plass i menighetsrådet (ref. Kirkeloven §6).

Varamedlemmer:

Lisa Marie Bjørnsdatter Buntz

Marianne Elisabet Kristiansadatter Finstad

Monica Samland

Ann-Karin Skavhaug

Magne Johansen

Tilbake

Del