11 år Lys Våken


LysVåken er et tiltak for dem som er blitt eller fyller 11 år - en unik mulighet for å få overnatte i kirkerommet! Menighetene i Vestvågøy gjennomfører Lys Våken i løpet av året.

 

Lys Våken er et tiltak for dem som er blitt eller fyller 11 år.

Invitasjoner sendes i posten til dem i kullet som er registrert som medlemmer av Dnk.

Andre kan selvfølgelig være med. Ta kontakt med kirkekontoret eller Kristine-Malene Arntsen tlf. 980 90 616 så får dere informasjon.

 

Å delta på Lys Våken er en unik mulighet til å overnatte i kirkerommet.

Vi skal ikke være våken hele natten, men sette fokus på temaet «Lys».

I løpet av arrangementet får barna bli bedre kjent med kirken og hverandre. Vi skal leke, dekorere lys og høre mer om Han som sa «Jeg er verdens lys».

Arrangementet varer fra lørdag til søndag og avsluttes med gudstjeneste. Her er søsken og familie spesielt velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe.

 

Lys Våken gjennomføres i alle menigheter i vinterhalvåret.

Alle menighetene i Vestvågøy har nå gjennomført arrangementet for årets kull, og neste gang vil bli høst/vinter 2023.

 

Har du spørsmål om Lys Våken?

Ta kontakt med Kristine-Malene Arntsen tlf. 980 90 616

 

 

Tilbake