.4-års bok


Stas å få egen bok!

Det er stor stas å være 4 år og komme i kirka for å få sin egen bok!

Det er gjerne det første besøket der barna har et konkret minne om det som skjer i kirka.

Alle 4-åringer i Vestvågøy som er medlem i Den norske kirke vil få invitasjon til å delta på en gudstjeneste som er spesielt lagt til rette for dem, og der fireårsboka blir høytidelig utdelt. Dette foregår vanligvis på høsten eller på slutten av det året barnet fyller fire år. Flere menigheter har også "kirketreff" i forkant og gjerne en ettermiddag i uka før utdelingen. 

Min Kirkebok 4 er en variert og mangfoldig bok som tar utgangspunkt i fireåringens hverdag og opplevelser. Fra det kjente og nære kan barnet bli med inn i bibelfortellinger, varierte kunstbilder, sanger, salmer og enkle liturgieske ord og uttrykk. Både voksne og barn kan like denne boken.

Barn som ikke er døpt er også velkommen til å delta på kirketreff og få sin bok i gudstjenesten. Den norske kirke har kun tilgang til adressen til medlemmene. Om dere ikke får invitasjon til gudstjeneste og 4-årsbok, men ønsker dette, ber vi om at dere tar kontakt med Vestvågøy kirkekontor på tlf. 76056730 eller e-post: post@vestvagoy.kirken.no

Tilbake