Menighetenes trosopplæringsplaner


Trosopplæringsplaner er menighetenes eget verktøy for barne- og ungdomsarbeid.

I Vestvågøy er det kirkevergen og trosopplæringsmedarbeider som lager forslag til struktur og aktiviteter for barne- og ungdomssatsningen. Det er hvert enkelt menighetsråd som godkjenner planene. Trosopplæringsplanene gjelder for fire år av gangen, men justeres fortløpende.

Klikk her for å gå til trosopplæringsplanene for hver menighet.

Tilbake

Del