Alle rettigheter 2019 Vestvågøy kirkelige fellesråd

Misjon


BUKSNES MENIGHET HAR INNGÅTT NY MISJONSAVTALE MED NMS og denne gangen i ETIOPIA

Sammen bekjemper vi urettferdighet

Sammen utrydder vi fattigdom

Sammen deler vi troen på Jesus

  • Det Norske Misjonsselskap er Norges første misjonsorganisasjon.
  • Etablert i 1842 i Stavanger.
  • NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke.
  • Et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag.
  • NMS er internasjonalt engasjert i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.
  • I Norge er NMS organisert i syv regioner.
  • Mange foreninger og grupper for voksne, unge og barn er tilknyttet NMS.
  • Flere hundre av landets menigheter har en samarbeidsavtale med NMS.

FAKTA OM ETIOPIA
Republikk, flerpartisystem. Ca 83 mill. innbyggere. Over 80 forskjellige språk og folkegrupper.Landet har sterk økonomisk vekst, men også store sosiale problemer og politiske spenninger.

Religion: 33 % muslimer, 61 % kristne og 4 % tradisjonelle religioner. De fleste kristne tilhører den ortodokse kirken.

Hva gjør NMS i Etiopia?
NMS samarbeider med Mekane Yesus-kirken (EECMY) i Etiopia. Her er fokuset på kvinner og deres rettigheter i et mannsdominert samfunn.

Kvinnesyn og tradisjon i den etiopiske kulturen fratar kvinner muligheten til å delta i samfunn og kirke. Sammen med NMS har Mekane Yesus-kirken som mål å myndiggjøre kvinner og jobbe for likestilling. Det er også fokus på å kjempe mot kvinnelig omskjæring og barneekteskap, og arbeidet gir resultater.

I tillegg arbeides det for å gi en ung generasjon nye impulser og muligheter og styrke stillingen og selvbildet til marginaliserte minoriteter.

DETTE ER VI MED PÅ I ETIOPIA
Å bekjempe barneekteskap

Bewa er 14 år, hun synes det er fantastisk å gå på skole og vil fortsette med det. Men familien ønsker å gifte henne bort til første og beste frier. 14-åringen blir drapstruet av sin kommende svigerfamilie når hun prøver å protestere, men hun våger likevel å politianmelde saken. Det har ikke skjedd før i landsbyen. Bryllupet blir avlyst, og Bewa fortsetter utdanningen takket være stipend.

Å styrke svake grupper og gi muligheter til unge
Gumuz, mao og komo-folkene har i århundrer blitt diskriminert og fordrevet. Gjennom avtalen støtter vi arbeidet med å bygge positiv identitet gjennom språk-, kultur- og ungdomsarbeid. Noen får også stipend til skole- og høgskoleutdanning. Videre bidrar vi til bibeloversettelse og til kurs for prester og evangelister.

Ungdom i Blånildalen har fått sitt eget senter i Kamashi, men de reiser også til andre steder i Etiopia på utveksling. Det er spesielt fokus på jenter og ungdom fra urfolk og minoritetsgrupper.

Sammen med NMS er vi med på å dele troen på Jesus og gi små og svake grupper en stemme, tro på seg selv og håp om en bedre framtid.

OFFER OG GIVERTJENESTE
Det vil bli tatt opp offer til prosjeket i gudstjenester. Dersom du ønsker å bli fast giver til dette prosjektet så ligger det brosjyrer med informasjon i Buksnes kirke og på menighetshuset.
Vil du gi en enkeltgave så bruk konto nr.: 82200285057 og merk ETIOPIA

 


 

MISJONSPROSJEKT I NEPAL

Alle menighetene på Vestvågøy har misjonsavtale med Normisjon, der vi støtter et misjonsprosjekt i Okhaldhunga, Nepal. 
Kristin og Erik Bøhler, som tidligere bodde og arbeidet på Vestvågøy en periode, er to av seks norske ansatte på stedet. Okhaldhunga ligger i Nepal, under Mount Everest. For å komme dit, flyr en småfly fra hovedstaden Katmandu.


Sykehus og misjonærbolig midt i bildet:

Pasientene må ofte fraktes på litt mindre veier enn vi er vant med:


Og ambulansene er av det enkle slaget:

Men på sykehuset får de hjulpet mange til bedre helse.

Vil du lese mer om virksomheten på stedet, kan du lese "Okhaldhunga Times", eller du kan lese på hjemmesidene til Normisjon, Nepal-sidene 

 


 

GRAVDAL MISJONSFORENING

Gravdal misjonsforening ble stiftet 1863 (da som Buksnes misjonsforening) og feiret sitt 150 års jubileum høsten 2013. May Mikalsen har skrevet referat fra jubileet, som ligger nederst på siden. Turid Pedersen har undersøkt en del rundt foreningens historie, dette er publisert i Årboka til Vestvågøy historielag Lofotr 2013.Markeringen av Gravdal misjonsforenings 150-årsjubileum, 14.-15. september 2013

 

Gravdal misjonsforening for Det Norske Misjonsselskap hadde sitt 150-årsjubileum i helga 14.-15. september 2013. Vi i foreningen var enige om at foreningen skulle feires, og hadde allerede i juni startet opp med det som vi kalte jubileumslotteriet. Lodd ble solgt på bøker for det meste ut fra Lofotsenteret og Rema 1000 på Leknes, der foreningsdamene var ivrige loddselgere. Alle gevinstene var gitt som gaver, og salget pågikk helt fram til lørdag 14. september.

I god tid hadde vi også forespurt generalsekretær Jeffrey Huseby om hans tilstedeværelse, og besøk fra Madagaskar av Fanja Nirina og ektemannen Rajaofera Mignon med sin tolk, tidligere misjonær  Nora Fjose, var også i boks. Den yngre misjonsforeningen på Vestvågøya, «Kvartalsforeningen», ble invitert til å hjelpe til med praktiske opplegg, og de var mer enn villig! De tok på seg alt det praktiske i forbindelse med festen lørdag kveld på menighetshuset når det gjaldt pynting, matlaging med kaffekoking og servering, all oppvask og ryddinga etterpå.

Ordføreren i Vestvågøy var invitert og sa sin interesse for å komme. Avisene Lofotposten og Lofot-Tidende hadde forhåndsomtale av jubileet også med bilder og intervju. En del personlige invitasjoner var sendt ut i god tid. Så forarbeidet var godt gjennomført, syntes vi!

Da vi foreningsmedlemmer møtte opp til festen på menighetshuset lørdag ettermiddag, ble vi møtt av en svært festlig og spesiell pyntet sal. Det var dekket småbord til ca 100 stk med fine, gammeldagse broderte duker og småblomstrede kaffekopper. Lysestaker og blomstervaser  var også i gammel stil, et lite håndarbeid prydet hvert bord, ja, til og med ei skal med mannakorn sto framme hvis noen ønsket å ta med seg et skriftsted heim. På veggen var det hengt opp gammeldagse Jesusbilder og bilder med broderte skriftsted. Midt på ene veggen var det en nydelig forstørret fotomontasje av foreningens stifter i 1863, sokneprest Berner, og trofaste foreningsledere gjennom mange år Asbjørg Gundersen (51 år) og Svanhild Arntsen (38 år). De er begge døde nå. Medlemmer i den yngre foreningen var iført koselige serveringsforklær med både kapper og hardangersøm, - riktig hjemmekoselig! 

Vår foreningsleder, Turid W Pedersen, ledet festen og ønsket de ca 90 frammøtte velkommen. Johannes Hope fra Ballstad hadde skrevet en innholdsrik og velformulert prolog som han leste opp til å begynne med.  «Din rikssak, Jesus, være skal» var det naturlig å synge som en fortsettelse. Turid hadde gjort et stort arbeid med å lete fram foreningens historie fra den ble stiftet for 150 år siden til i dag. Dessverre er trolig en god del fra den første tiden gått tapt under brannene av prestegården og kirken. Men etter ca 1960 er det skrevet utførlige referater fra møtene. Såvidt vi kan finne ut, har foreningen vært i aktivitet uten stans i alle årene.

Ordfører Jonny Finstad kom i sin hilsen inn på kvinnenes viktige, men ofte usynlige, innsats opp gjennom tidene, og undret på om ikke vår forening er den eldste aktive forening i kommunen.

Så hadde vi storbesøk av gasserne, ekteparet Fanja og Mignon. De ble presentert og tolket av Nora Fjose.  Fanja besøkte oss ved foreningens 145-årsmarkering, så hennes broderibedrift var allerede kjent for noen av oss. Nå har hun 40 damer i broderiarbeid. De lager nydelige duker foruten de fine dåpsklutene som bl.a. gis til dåpsbarna her i menigheten. Ca 15000 leveres hvert år til menigheter her i landet. «Broderidamene» er opplært av Fanja, og de har på denne måten fått seg et levebrød. En mann er også med i bedriften. Han skjærer ut nydelige figurer i tre. Fanjas mann er prest og har vært leder av kirkens evangeliseringsarbeid. Han er nå pensjonist, men er fortsatt aktiv. Han ble også presentert og fortalte litt om sitt virke.

Ei fin, lita beretning om ei småjentes opplevelser av sin mors misjonsforening for 70-80 år siden, nedskrevet av Daghild Martinsen, ble opplest av May Mikalsen.

Det var rikelig og nydelig bevertning med smørbrød og flotte festkaker til kaffen, riktig bursdagsmat! Damene vartet opp, og vi i foreningen kunne bare slappe av og kose oss! Det blei også solgt produkter som Fanjas bedrift produserte, og ellers fikk enkelte etternølere kjøpe lodd også. Under offeret ble «Navnet Jesus blekner aldri» sunget.

Vestvågøy Gospelkor med sin dirigent Odd Bjåstad sang tre fine sanger før vår generalsekretær Jeffrey Huseby ble presentert og holdt festtalen. Det ble et berikende møte med ham, og han holdt en svært inspirerende og fin tale – til oppmuntring og ny motivasjon for oss alle. Etter talen føltes det godt å få synge med i lovsangen «Om alle mine lemmer..».

Anne Lise Haakestad som representerte «Kvartalsforeningen», kom med hilsen og trakk fram kvinneforeningenes store betydning i opplæring i demokrati og som pådriver til almenn stemmerett for kvinner.

Vår lokale trekkspillmusiker Robert Solberg hadde fått tonefølge av fiolinisten Ørjan Mattson, og de avsluttet festkvelden med å spille en gammel salme som ofte ble sunget av fiskerne i gamle dager når de brøt opp og dro heim etter årets lofotfiske. Men først hadde Turid behørig takket alle som hadde gjort en innsats i forbindelse med festkvelden og alle frammøtte. Hun ønsket også velkommen til søndagens gudstjeneste med påfølgende kirkekaffe.

Sokneprest Jan Sahl lyste velsignelsen.

I kollekt kom det inn kr 8.372. Lotteriet innbragte kr 22.835, så i alt ble det oversendt vel kr 31.200 til NMS.

Søndagens gudstjeneste i Buksnes kirke  sto også i jubileets tegn. Jan Sahl var forrettende prest og generalsekretær Huseby talte over dagens tekst fra Mk 5, 35-43. De gassiske gjestene deltok også. Under dåpen var det Fanja som leverte dåpskluten til presten, og ved nattverdutdelingen delte Mignon ut vinen. Vi opplevde det stort at det nå var vårt arbeid på Madagaskar gjennom mange år som vi fikk se fruktene av.

Vår menighets prosjekt på Madagaskar fikk vi også et konkret og fint innblikk i. Ofringen denne søndagen gikk til dette prosjektet og innbragte vel 8.000 kr. Kirkekoret beriket oss med vakker sang.

Kirkekaffen på Gravdal bedehus ble en fortsettelse av jubileet. Salen var koselig pyntet, og her var det foreningens egne damer som sto bak. Ca 75 var med på kaffen. Her ble det servert kaffe og kaker av mange slag, rikelig av alt. Fanja, Mignon og Nora hadde ordet her også, og noen flere kom med hilsener. Et litt spesielt og svært koselig innslag, ble det da Mignon og en av medlemmene i kirkekoret – Josef fra Kongo – spontant sang en sang. De kunne ikke hverandres språk, men sangen besto bare av ordet «Halleluja», og det lød aldeles vakkert, tostemt på skikkelig afrikansk vis!

Resultatet av lotteriet ble offentliggjort, og flere gevinster fant straks veien til vinnerne. Til slutt takket og lykkeønsket lederen i menighetsrådet, Odd Bjåstad, foreningens damer og delte ut en nydelig rose til hver.

Jubileet var nå over, men vi følte vi med ny inspirasjon og stor glede ville gå videre. Økonomisk var vi veldig takknemlige idet noen medlemmer i «Kvartalsforeningen» påtok seg alle utgiftene med festen på Leknes, menighetshuset kostet oss ikke noe, og annonsene i avisen ble gitt av firmaene Arne O. Gundersen og Horns slakteri.