Vårt felles misjonsprosjekt er Okhaldhunga sykehus


Alle menighetene på Vestvågøy har det samme misjonsprosjektet via Normisjon,                                  Okhaldhunga sykehus i fjellandet Nepal

Misjonsorganisasjonen Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigeste.

Normisjon har vært med på å bygge ut sykehuset som nå er godkjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset er bygd jordskjelv-sikkert og har i tillegg et helt nytt mødreventehjem som vil sikre enda flere trygge fødsler.

Mer om sykehuset:

  • Sykehuset har over 1200 fødsler i året
  • Det er gratis tjenester for barn under 12 kg.
  • Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal for arbeid mot resistent tuberkulose.

I tillegg til sykehuset arbeides det i samarbeid med myndighetene med samfunnshelse og forebygging i Okhaldhunga-distrikt.

Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn.

 

Men hvorfor ble det samarbeid om et sykehus på andre siden av jorda?

For en (god) del år siden kom Erik Bøhler som turnuslege til Lofoten. Etter noen år i 1993 endte han og kona Kristin opp på Okhaldhunga sykehus, han som barnelege og Kristin som sosionom med bla ansvar for mødrehjemmet. På grunn av tida i Lofoten, i både jobb og menighet, ble det interesse og engasjement her for sykehuset de reiste til på den andre siden av jorda. Følg med på Kristin og Erik Bøhler sin facebookside om utviklingen i Okhaldhunga ved å klikke her, Lik & Følg. 

Etter nesten 16 år ved Okhaldhunga sykehus i Nepal har Kristin og Erik Bøhler nå tatt farvel med et liv og et arbeid de ser tilbake på med stor glede og takknemlighet.

De kom i krigstid og dro i fredstid. Et mindre sykehus preget av store behov har blitt fornyet og velfungerende. Antall fødsler ved sykehuset har økt fra 120 i året til 120 i måneden.17 år i Nepal er over for Kristin og Erik Bøhler For å lese mer om tida i Nepal kan du trykke på dette merka området

 

Hvor er vi i verden?

Okhaldhunga ligger i Nepal, under Mount Everest. For å komme dit, flyr en småfly fra hovedstaden Katmandu.

 

Sykehus og misjonærbolig midt i bildet

 

Smale og dårlige veier i det bratte terrenget.

 

Mange av de som kommer til sykehuset blir bært på denne måten, og ofte i flere dager.

Antall fødsler på sykehuset har økt fra 120 fødsler i året til 120 i mnd.!

Vil du lese mer om virksomheten på stedet, kan du lese "Okhaldhunga Times", eller du kan lese på hjemmesidene til Normisjon, Nepal-sidene 

Tilbake

Del