Stort engasjement for strikking til Murmansk


Se hvor mange strikkebidrag som har kommet inn til nå (18. februar)!

 

Tidligere i vinter inviterte et felles "Lofoten diakoni" til strikkedugnad for Murmansk. Det har kommet inn masse flott, og bidragsyterne gir uttrykk for stor glede over å få være med og varme både hjerter og føtter som fryser! Og ikke bare føtter-i tillegg til lester er det behov for både votter, luer og skjerf i ull. ALT mottas med takk.

Så langt har vi mottatt 229 flotte bidrag fra Vestvågøy, Flakstad og Moskenes til medmennesker som fryser i kalde vinterdager.

Og vi vet at mange er "i strikkinga" for å produsere mer. :-)  Behovet er fortsatt ekstra stort for herrestørrelser, da mange menn lever under vanskelige kår som følge av arbeidsledighet og rusmisbruk.

Siste frist for innlevering er 15. mars

Også de som ikke strikker kan være med på dugnaden ved å sende penger til aksjonen. Vipps til 644384 merket "Murmansk" eller kontonr 4550 08 21462, merk "Murmansk" 

For nærmere informasjon les i tidligere artikkel: 

 

Tilbake

Del