Smittevernveileder for Den norske kirke


Vi er nå i den fase i korona-pandemien at det er mulig å gjenåpne samfunnet. Det skal skje gradvis og etter faglige vurderinger gjort i Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet. Det er utarbeidet veiledere som sier noe om hvilke smittevernhensyn som vurderes nødvendig for å ivareta innbyggernes sikkerhet og unngå smittespredning og smitteoppblomstring.

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.

  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.

  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

  • God avstand mellom alle som deltar.

  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 

Siste oppdaterte smittevernveileder for kirka kan du lese ved å klikke her.

 

Fortløpende oppdateringer kan søkes opp via denne linken: https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

 

 

 

Smittevernplaner for kirka på Vestvågøy


 

Valberg kirke og sokn

Stamsund kirke og sokn

Hol kirke og sokn

Borge kirke og sokn

Knutstad kapell

Buksnes kirke og sokn

Buksnes menighetshus

 

 

Link til liste for deltagelse på kirkelige handlinger i Vestvågøy.