Trosopplæringsplaner


 

Alle menighetene i Lofoten har de siste årene jobbet med trosopplæringsplaner. I 2012 ble alle planene ferdigstilt; samtidig er trosopplæringsplanene dynamiske planer som stadig er i endring. Vi har tett samarbeid  mellom kirkene i våre kommuner, slik at enkelte ganger vil flere menigheter gå sammen om ulike tiltak. Sjekk gjerne ut overskriften Kalender (på hovedsiden), her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer.

Planene forteller noe om hvordan menighetene ønsker å møte sine døpte barn og ungdommer. Den enkelte kirke ønsker å hjelpe barn og unge til å lære om kirkens tro og tradisjon, kristne trospraksiser, samt å gi dem gode verktøy til livstolkning og livsmestring. Alle planene er utviklet på dette grunnlaget, samt at de skal passe inn i det lokalsamfunnet som den aktuelle kirken er en del av.

Planene for den enkelte menighet i Vest-Lofoten kan du laste ned her: 

 

Trosopplæringsplan Borge Del 1

Trosopplæringsplan Borge Del 2

Trosopplæringsplan Borge Del 3

Trosopplæringsplan Buksnes

Trosopplæringsplan Flakstad

Trosopplæringsplan Hol

Trosopplæringsplan Moskenes

Trosopplæringsplan Stamsund

Trosopplæringsplan Valberg Del 1

Trosopplæringsplan Valberg Del 2

Trosopplæringsplan Valberg Del 3

 

Tilbake