Feste; endring eller sletting av grav


Skjema til bruk for overdragelse av festeforhold og oppsigelse av festeavtale.

Etter gravplassloven må alle graver/gravsted ha en fester/kontaktperson.

En fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og til å forsyne graven med gravminne og ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Les mer her

Ved endring av feste/kontaktperson: Feste er en viktig rettighet, og vi trenger en underskrift for å endre fester eller slette en grav/gravsted. Skjemaene viser hvilke opplysninger vi trenger. Skjemaene kan lastes ned og fylles ut.

  • Ved oppsigelse av festeavtale for en grav, kan dette skjema fylles ut.
    • Hvis oppsigelsen gjelder flere graver, kan dette skjema benyttes.

 

Gravplassmydighet for Vestvågøy kan nåes på telefon 76056730 (man-fre kl 10-14)
Det er mulig å sende skjemaene til oss på e-post: post@vestvagoy.kirken.no

Vår adresse er Tamyra 24, 8370 Leknes.
Vi har postkasse utenfor døra, som kan benyttes utenom åpningstidene.

 

Tilbake