Koronavirus: Kirkelige handlinger under spesielle forutsetninger


Begravelser, dåp og vielser gjennomføres nå med noen restriksjoner.

 

Kirka på Vestvågøy forholder seg til myndighetenes anbefalinger om korona-forsiktighet.

For å begrense mulighet for spredning av koronaviruset, anbefales at man unngår å samle store grupper av mennesker i samme rom.

I tråd med lokale og sentrale myndigheters anbefalinger vil det bli restriksjoner ved gjennomføring av begravelser, dåp og vielse. Det vil i denne perioden være en begrensninger på hvor mange personer som kan delta i begravelser, dåp og/eller vielser.  

Det er familien som, i samråd med soknepresten, avgjør hvordan dette skal organiseres, og eventuelt hvem som skal inviteres.

  • For Stamsund, Buksnes og Borge kirker gjelder et maksimum antall på 50 personer. 
  • Hol kirke har en begrenset kapasitet på 32 personer.
  • I Valberg kirke kan det være 36 personer.
  • Knutstad kapell er på grunn av størrelsen stengt for kirkelige handlinger inntil videre.

 

De tilstedeværende vil bli anvist plass med minst 1 meter avstand til hverandre. For alles sikkerhets skyld, ber vi om at dette overholdes.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal være i karantene. Ved krav om hjemmekarantene kan man ikke delta i kirkelige handlnger.

Kirka på Vestvågøy forholder seg forøvrig til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og råd for gruppesamlinger og reise.

 

Vi understreker betydning av at alle er nøye med håndvask i forkant og etterkant av seremonien.

De ansatte i kirka vil sørge for ekstra renhold av kirkebenker, dørhåndtak mm.

 

Vi håper at normalsituasjonen kan komme på plass i gjen så snart som mulig, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir minst mulig komplikasjoner for de involverte.

 

Les her om restriksjoner for dataoverføring av kirkelige handlinger.

Slik får du kontakt med kirkekontoret nå om dagen

 

 

Tilbake