Koronavirus: Kirkelige handlinger under spesielle forutsetninger


Begravelser, dåp og vielser gjennomføres nå med noen restriksjoner.

 

[BILDETEKST]

Kirka på Vestvågøy forholder seg til myndighetenes anbefalinger om korona-forsiktighet.

For å begrense mulighet for spredning av koronaviruset, anbefales at man unngår å samle grupper av mennesker i samme rom.

I tråd med lokale og sentrale myndigheters anbefalinger vil det bli restriksjoner ved gjennomføring av begravelser, dåp og vielse. Kun nærmeste familie og venner vil kunne være tilstede. Det vil i denne perioden altså ikke bli mulighet for å holde åpne begravelser, dåp og/eller vielser.  

Det er familien som, i samråd med soknepresten, avgjør hvem som skal inviteres.

 

For Stamsund, Buksnes og Borge kirker gjelder et maksimum antall på 30 personer. 

Hol kirke og Knutstad kapell er på grunn av størrelsen stengt for kirkelige handlinger inntil videre.

 

De tilstedeværende vil bli anvist plass i god avstand til hverandre. For alles sikkerhets skyld, ber vi om at dette overholdes.


Den 17. mars 2020 ble det innført karanteneplikt for alle som ankommer Norge fra et annet land og/eller som har vært i nærkontakt med person som har fått påvist covid-19 viruset. Reguleringen gjelder også for reising mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Ved krav om hjemmekarantene kan man ikke delta i kirkelige handlnger.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal være i karantene, og kan heller ikke være tilstede ved kirkelige handlinger.

Kirka på Vestvågøy forholder seg forøvrig til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og råd for gruppesamlinger og reise.

 

Vi understreker betydning av at alle er nøye med håndvask i forkant og etterkant av seremonien.

De ansatte i kirka vil sørge for ekstra renhold av kirkebenker, dørhåndtak mm.

 

Vi håper at normalsituasjonen kan komme på plass i gjen så snart som mulig, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir minst mulig komplikasjoner for de involverte.

 

Les her om restriksjoner for dataoverføring av kirkelige handlinger.

Slik får du kontakt med kirkekontoret nå om dagen

 

 

Tilbake