Dåp i våre kirker

 

Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet


 

Dåp i vanlig gudstjeneste og/eller privat dåpsgudstjeneste.

Kirka på Vestvågøy ønsker alle hjertelig velkommen til å holde dåp. Det er fullt mulig å gjennomføre dåp i en vanlig gudstjeneste, eventuelt som en privat dåpsseremoni på en hverdag innenfor normal arbeidstid (mandag-fredag kl 14:00). Drop-in dåp er en alternativ måte å gjennomføre dåpsseremonien i litt mindre skala, og som vil bli arrangert en gang i semesteret.

Det er også mulighet for at dere sørger for å overføre dåpsgudstjenesten via streaming til de som ikke kan være tilstede. Du kan lese mer om retningslinjer for filming i kirka her.

 

Hvordan går jeg fram

Først og fremst tar dere kontakt med kirkekontoret på tlf. 760 56 730 eller via e-post for å melde fra om dåp, for svar på spørsmål, og gjøre nærmere avtale om dåpsdato, sted, m.m. Vi vil hjelpe dere videre i prosessen.

I kalenderen vår kan du finne ut når det skal være ordinær gudstjeneste i kirkene på Vestvågøy (forbehold om endringer). Det er vanligvis mulighet for å ha dåp i de fleste gudstjenester, med ganske få unntak. 

Det er fint om dere på forhånd har sett på  dåpsmeldingsskjemaet, og er forberedt på hvilke spørsmål vi trenger svar på. Dere kan gjerne fylle ut skjemaet selv og levere det i postkassa utenfor kirkekontoret, eller sendes i posten til Tamyra 24, 8370 Leknes.

  • Last ned dåpsmeldingsskjemaet her. Merk at begge foreldre må samtykke til dåp. Dåpsmeldingsskjemaet skal derfor signeres personlig, av begge foreldre med foreldreansvar. Om du vil sende inn skjemaet i e-post må det først skrives ut og signeres, scannes/fotograferes før det sendes tilbake til oss som vedlegg.

For den som ønsker dåp etter fylte 15 år (religiøs myndighetsalder), er det ikke nødvendig med foreldrenes samtykke. Eget skjema ved dåp for personer som er fylt 15 år kan du laste ned her. Det skal signeres av dåpskandidaten selv. Om du vil sende inn skjemaet i e-post må det først skrives ut og signeres, scannes/fotograferes før det sendes tilbake til oss som vedlegg.

 

 

Faddere

Den som døpes skal ha minst 2 faddere.

En fadder må ha fylt 15 år og som hovedregel være medlem av Den norske kirke. Medlemmer av andre kirkesamfunn kan være faddere så lenge de aksepterer barnedåp. Det er presten som ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.

Foreldrene kan ikke være faddere.

Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. 

 

Samtale med presten

Når vi har gjort den første avtalen om at dere ønsker dåp, og på hvilken dag, vil det bli tildelt en prest til å utføre dåpen. Presten vil kontakte dere senest en uke før dåpsdagen, for en dåpssamtale. Prest, kirketjener og organist vil samarbeide med dåpsfamilien i forkant av dåpsdagen, for å sikre at alt blir bra.

 

Dåp for noen som ikke lenger er bitte liten

Det er ikke alle som har overskudd eller rekker å døpe barnet når det er lite nok til å passe inn i en tradisjonell dåpskjole.
Men det er ingen regel for hvor lite et barn må være for å bli døpt. Barn i alle aldre, ungdommer og voksne er alltid velkommen til dåp.
Dåp gir medlemskap i Den norske kirke.
 

Dåpen er en gave fra Gud.

Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.
Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 
To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Her og nå – og for evigheten. 

 

Gud sier ja. 

Når et barn blir døpt, har Gud allerede sagt tydelig ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold – og vil at vi mennesker skal leve med håp og tro. Bibelen snakker om dåpen som en ny fødsel. Dåpsvannet er «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». Dåpen er en hellig handling som gjør dette synlig for oss.   
 

Foreldrene sier ja. 

Foreldrene vil at barnet skal høre til i kirken, Guds verdensvide familie. Dere kommer med den lille. Jesus velsignet barna. Det gjør han fremdeles. 
Jesus døde – og sto opp igjen. Det gir håp. Barnet vil komme til å trenge tilgivelse. Det gir Gud. I dåpen tar vi imot alt dette. 
Dere sier også ja til at barnet skal få lære om den kristne troen og det den betyr for livet. Dette er et ansvar dere deler med fadderne og med hele kirken.

For personer som er fylt 15 år (religiøs mydighetsalder) er det ikke foreldrene som velger dåp, men dåpskandidaten selv.
 
Kirken sier ja. 

Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. 
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. 
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre. 


Les mer om dåp på Den norske kirkes hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/daap/

 

Velkommen til dåp!

 

 

Kirka på Vestvågøy har kontorlandskap på Leknes og i Borge.

SENTRALBORD: Tlf. 760 56 730

Vestvågøy kirkekontor:
Tamyra 24
8370 Leknes

Borge kirke:
Prestegårdsveien 75
8360 Bøstad

Ta gjerne kontakt med oss via telefon og/eller e-post