Kirkelige handlinger

Dåp - hva sier dere ja til?


Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet

Dåpen er en gave fra Gud.
Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.
Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 
To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Her og nå – og for evigheten.
 
Gud sier ja. 
Når et barn blir døpt, har Gud allerede sagt tydelig ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold – og vil at vi mennesker skal leve med håp og tro. Bibelen snakker om dåpen som en ny fødsel. Dåpsvannet er «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». Dåpen er en hellig handling som gjør dette synlig for oss.  

Dere sier ja. 
Dere vil at barnet skal høre til i kirken, Guds verdensvide familie. Dere kommer med den lille. Jesus velsignet barna. Det gjør han fremdeles. 
Jesus døde – og sto opp igjen. Det gir håp. Barnet vil komme til å trenge tilgivelse. Det gir Gud. I dåpen tar vi imot alt dette. 
Dere sier også ja til at barnet skal få lære om den kristne troen og det den betyr for livet. Dette er et ansvar dere deler med fadderne og med hele kirken.
 
Kirken sier ja
Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. 
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. 
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre.

Når barnet ikke lenger er bitte lite
Det er ikke alle som har overskudd eller rekker å døpe barnet når det er lite nok til å passe inn i en tradisjonell dåpskjole.
Men det er ingen regel for hvor lite et barn må være for å bli døpt. Barn i alle aldre, ungdommer og voksne er alltid velkommen til dåp.
Dåp gir medlemskap i Den norske kirke.
 
Hvordan melde dåp
Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 760 56 730 for å avtale nærmere dåpsdato, sted, m.m. Du kan og sjekke hvilke datoer det er gudstjenester i kalenderen vår

Når du ringer kirkekontoret vil du få en del spørsmål. Hvis du laster ned dåpsmeldingsskjemaet, kan du forberede svarene på forhånd.

Faddere
Den som døpes skal ha minst 2 faddere som må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. 

Les mer om dåp på Den norske kirkes hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/daap/

Velkommen til dåp!