Smittevernplaner for kirkene på Vestvågøy


 

Aktiviteten i kirka er avhengig av den til enhver tid gjeldende forskrift

 

De siste retningslinjene  gjelder fra natt til fredag 16. april 2021.

Det er nå mulig å samle inntil 100 personer i kirkene. Begrensingen for hver enkelt kirke er kravet til avstand. Det skal være 1 meter skulder til skulder. Dersom det skal være felles sang som det er i gudstjenester og kirkelige handlinger, er anbefalt avstand 2 meter.  Det gjelder både ute og inne. Personer som tilhører samme kohort/hushold/familie kan sitte tett sammen som vanlig med foreskrevet avstand til andre. Samme regler for avstand gjelder for andre arrangement og lokaler. Dersom det ikke er fast tilviste plasser, kan det bare være 10 til stede inne, mens det kan være 20 ute. 

 Her oppdateres smittevernveilederen for Den norske kirke

Ny smittevernveileder forventes i løpet av dagen 22. juni

 

For kirkene i Vestvågøy gjelder følgende, tilpasset antallet:

Valberg kirke og sokn

Stamsund kirke og sokn

Hol kirke og sokn

Borge kirke og sokn

Knutstad kapell

Buksnes kirke og sokn

Buksnes menighetshus