Tilbake til 1 meters avstand - iallfall når vi står og går! 


I KIRKENE

 

Når vi står og går innendørs, skal vi alltid holde 1 meters avstand til de vi ikke er i hushold/kohort med. Dersom det ikke er mulig, skal det brukes munnbind, og vi anmoder at alle har munnbind tilgjengelig. (Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er
unntatt. )

Følg instruksjoner du får slik at vi får til å holde avstand.

 

Du skal få tilvist plass, og det er viktig at alle blir sittende der de får anvist, med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling. Da skal du ha en meter til dine sidemenn, men du kan sitte vanlig tett med de som er i husholdet/kohorten din. 

Alle benker kan benyttes men hjelp oss til å holde en god spredning i og mellom benkene så vi minsker risiko for eventuell smitte.

Pass på å holde 1 meter ved inn- og utgang av kirkene, vær ute i god tid og ta deg god tid ut. 

Dette fører til noe begrenset plass. Det kan merkes i Hol og Valberg kirke og Knutstad kapell. Ta kontakt med kirkekontoret om det er noe du lurer på her

 

Uansett viktig: 
 - VÆR HJEMME HVIS DU ER SYK - og følg karantenereglene
 - Hold god hånd- og hostehygiene
 - Hold avstand hele tiden, munnbind anbefales om det ikke er mulig - og ta deg tid og gi plass til hverandre


Les også her

 

Noen generelle smittevernråd for samfunnet gjelder også kirkelig virksomhet:

  • Gode håndvaskrutiner
  • Host i papirlommetørkle eller albukroken
  • Hold deg hjemme hvis du er syk, og følg helsemyndighetenes råd for testing

Det vil fortsatt være håndsprit tilgjengelig ved inngang til kirkene.

Alt av aktiviteter i Den norske kirke er nå åpent for alle. Ta kontakt med oss om du trenger spesielle tilrettelegging for å kunne delta.

For øvrig oppfordrer vi til at man søker veiledning hos kommunen dersom det innføres tidsbegrensede strengere lokale tiltak.