Smittevernkravene er nå opphørt


I KIRKENE

Smittevernkravene er nå opphørt, og alt av aktiviteter i Den norske kirke er nå åpent for alle.

Vi anbefaler at alle fortsetter å vise hensyn og passe på sin egen helsesituasjon.

Ha respekt for at andre kan være i en sårbar situasjon, og ønsker å holde avstand.

Ta kontakt med oss om du trenger spesielle tilrettelegging for å kunne delta.

Håndsprit og håndvask er tilgjengelig i kirkene.

 

Generelle smittevernråd for samfunnet gjelder også kirkelig virksomhet:

  • Gode håndvaskrutiner.
  • Host i papirlommetørkle eller albukroken.
  • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg.

  • Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

 

For øvrig oppfordrer vi til at man søker veiledning hos kommunen dersom det innføres tidsbegrensede strengere lokale tiltak.