Slik får vi plass til flere i våre kirker


Ny Covid-19 forskrift gir mulighet for å samles inntil 100 personer i kirka, men smittevern må opprettholdes! Vi har en plan for hvordan dette skal tilrettelegges i våre lokale kirker - men vi trenger at alle bidrar for å få det til!

 


Vi har nå mulighet til å samle inntil 100 personer i kirkene, men alle skal kunne holde forsvarlig avstand.

Kirkene i Vestvågøy har stor variasjon i størrelse og utforming. Standard for smittevern og maks antall som kan samles i kirkene vil derfor variere. 

 

Overordnede regler:

 • Maksimal øvre grense på 100 innendørs gjelder for faste tilviste plasser. 
  Tilvisning av plasser vil ta noe ekstra tid. Du kan hjelpe oss ved å være tidlig ute.
   
 • Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger.
 • Helsemyndighetene anbefaler at avstanden økes til minst 2 meter i alle retninger ved innendørs allsang, fordi sang har større smittepotensial.
  Dette vil i stor grad påvirke det totale antallet som får plass i kirkene.

 

 • Det er fortsatt nødvendig å registrere navn på alle frammøtte.
   
 • Private sammenkomster, som minnesamvær, familieselskap, julebord, vennefester o.l. i lånt/leid lokale har maks 10 deltakere innendørs, 20 utendørs. Dette gjelder selv om det er tilknyttet et kirkelig arrangement med andre antallsbegrensninger.

 

Du kan lese oppdatert smittevern veileder fra Den norske kirke her.

 

Minner om "de fire store", grunnleggende smittevernregler som fortsatt gjelder:

 • Unngå nærkontakt til alle utenfor egen husholdning/kohort.
 • Hold 1 meter avstand (skulder-skulder). 2 meter anbefales ved sang.
 • God håndhygiene. Vask hender - nys og host i armkroken, ikke i hånda
 • Ved symptomer på sykdom, hold deg hjemme.

 

Tilbake

Del