Stamsund menighet


Stamsund fikk sin egen kirke i 1937. Tidligere har det stått et kapell på Steine. Stamsund menighet ligger på sørsiden av Vestvågøy og har ca 1500 medlemmer. Den ble egen menighet så seint som i 1997. Kirken er en av de få kirkene i Norge som er laget i funksjonalistisk stil og er på Riksantikvarens liste over vernede kirker. Fram til år 2002 var det i drift et krematorium i kirkens underetasje.

 

Tilbake