6-års bok


Som 6-åring er det mye nytt i livet. Det er en stor begivenhet å begynne på skolen, men på skolen er man enda minst. Da kan det være fint å bli invitert til kirka - til en helt egen markering for 6-åringene.

 

Alle 6-åringer i Vestvågøy der en eller begge foreldrene er medlem i Den norske kirke vil bli spesielt invitert til å delta på en gudstjeneste som er spesielt lagt til rette for dem. I denne gudstjenesten blir også "seksårsboka"  høytidelig utdelt. Dette foregår vanligvis på høsten eller slutten av det året barnet fyller seksår.

Andre barn er også velkommen til å delta og få sin bok.

 

6-åringene i kirka blir lagt merke til og får sin helt egne 6-års bok.


Min kirkebok 6 er tilpasset seksåringenes utviklingsnivå og inneholder både fortellinger, sanger og oppgaver som kan gi både barn og foreldre en mulighet til å erfare at Gud er nær når barna skal inn i noe nytt og ukjent.

Ballonger - 6 år

Et viktig mål for denne fasen er å formidle at barna er ”Helt førsteklasses”, skapt av Gud, unike og ulike. Dette er et viktig budskap til både til foreldre og barna som begynner på skolen. 

 

 

Om dere ikke får invitasjon til gudstjeneste og 6-årsbok, men ønsker dette, ber vi om at dere tar kontakt med Vestvågøy kirkekontor på tlf. 76056730 eller e-post: post@vestvagoy.kirken.no

Tilbake

Del