4-års bok


Det er stor stas å være 4 år og komme i kirka for å få sin egen bok!

 

Å komme i kirka og få sin helt egne 4-års bok er viktig for mange fire-åringer. Dette er noe mange husker!

Og det er gjerne det første besøket der barna har et konkret minne om det som skjer i kirka.

Kirketreff og 4-årsbok for de som ble født i 2016 i Buksnes skulle vært første uka i januar 2021

På grunn av nye retningslinjer i forbindelse med koronapandemien er de planlagte treffene for 4-åringene i Buksnes første uka av januar avlyst. Det er viktig å få delt ut kirkebøker til de som ønsker så enten blir det invitasjon til kirketreff og familiegudstjeneste i løpet av rimelig tid eller vi finner en annen måte å få distribuert  bøkene.

Alle 4-åringer i Vestvågøy der en eller begge foreldrene er medlem i Den norske kirke vil få invitasjon til å delta på en gudstjeneste som er spesielt lagt til rette for dem, og der fireårsboka blir høytidelig utdelt. Dette foregår vanligvis på høsten eller slutten av det året barnet fyller fire år.

Andre barn er også velkommen til å delta og få sin bok.

Min Kirkebok 4 er en variert og mangfoldig kirkebok. Den tar utgangspunkt i fireåringens hverdag og opplevelser. Fra det kjente og nære kan barnet bli med inn i bibelfortellinger, varierte kunstbilder, sanger, salmer og enkle liturgieske ord og uttrykk. Både voksne og barn kan like denne boken.

Om dere ikke får invitasjon til gudstjeneste og 4-årsbok, men ønsker dette, ber vi om at dere tar kontakt med Vestvågøy kirkekontor på tlf. 76056730 eller e-post: post@vestvagoy.kirken.no

Tilbake

Del