Orgelpark


 

ORGELPARKEN PÅ VESTVÅGØY

Et av Nord-Norges beste orgel og verdens beste flygel

Vestvågøy har brukt mye ressurser på å fornye sin orgelpark i løpet av de siste 20 årene, og har blant annet tre nye Ryde-orgler i sine kirker.

  • Hol kirke: "Eystein Gangfløt Orgelbyggeri" med 6 stemmer (1986).

 

BORGE:

Under planleggingen av kirkerommet i Borge kirke ble det laget en egen nisje for orgelet. I 1989 ble det nye orgelet montert i kirkerommet, og innviet til bruk. Instrumentets plassering er sentralt i rommet. Fasaden på orgelet ble utformet i samarbeid mellom kirkens arkitekt og orgelbyggeren og har kirkebyggets oppadstrebende karakter. Orgelet er bygget og levert av orgelfirmaene Ryde og Berg Orgelbyggeri, og inneholder 18 stemmer. Instrumentet har meget høy standard og sammen med kirkerommets gode akustikk trekker det til seg musikere som holder konserter i kirken. Det er også gjort CD-innspilling i Borge kirke, med bl.a. Cantus Polaris, Vokal Nord, Nils Mortensen, m.fl.

Disposisjon:

Manual I:
Borduna 16'
Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Oktava 4'
Rörflöjt 4'
Kvinta 2' 2/3
Waldflöjt 2'
Mixture IV-V
Trumpet 8'

Manual II:
Fugara 8'
Bourdon 8'
Ital. flöjt 4'
Principal 2'
Cornettino II
Skalmeja 8'

Pedal:
Subbass 16'
Gedackt 8'
Fagott 16'

Normalkopler, man II 4' - pedal

 Ryde og Berg orglet i Borge kirke


Orgelkrakk med ryggstøtte

 

BUKSNES :
Buksnes kirke har hatt 3 orgler; Det eldste ble montert i 1885. Ingen andre kirker i prestegjeldet hadde orgel da, så Buksnes var den første. Det var laget av Adolf Fosnes, Trondheim, og hadde 14 stemmer. Det var et godt orgel og det gjorde sin tjeneste helt fram til 1968. Da var det så slitt at det måtte skiftes ut, og vi fikk et nytt et på 21 stemmer, og ble levert av Vestlandske Orgelfabrikk. Da dette ble bygget kunne man benytte en del av de gamle stemmene fra det tidligere orgelet. I 1998 ble det imidlertid innviet et helt nytt orgel i Buksnes kirke, et stort og kraftfullt instrument. Dette nye Ryde orglet har 23 stemmer.

Disposisjon:

Manual I:
Principal 16'
Oktav 8'
Rørfløyte 8'
Vox Candida 8'
Oktav 4'
Kvint 2' 2/3
Oktav 2'
Mixture V
Trumpet 8'

Manual II:
Principal 8'
Gedakt 8'
Fugara 8'
Blokkfløyte 4'
Oktav 4'
Kvint 2' 2/3
Waldfløyte 2'
Terz 1' 3/5
Schraf III
Obo 8'

Pedal:
Subbass 16'
Oktavbass 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Trompet 8'
Bassun 16'

Normalkopler, man II 4' - pedal, tremolo


Ryde orglet i Buksnes kirke, spillepulten

 

HOL :
Orgelet som står i kirka ble inviet 12. oktober 1986, og har 6 stemmer. Det første orglet i kirka var plassert oppe på galleriet bak i kirka. På plaketten på orglet står det følgende: "Eystein Gangfløt Orgelbyggeri 1981.
Disposisjon:

Manual:
Spissg. 8'
Gedakt 8'
Prinsipal 4'
Blokkfl. 2'
Nasat 1 1/3

Pedal:
Subbas 16'

Kobling P-I


Orgelet i Hol kirke

 

KNUTSTAD :
I forbindelse med bispevisitas på 2000-tallet, ble det vedtatt å gå til anskaffelse av nytt orgel i kapellet. Det gamle instrumentet var i dårlig forfatning, og fungerte ikke i forhold til dagens krav. Menighetsrådet satte igang en systematisk innsamlingsaksjon, og i løpet av få år var de fleste av midlene på plass. I september 2001 ble så det nye instrumentet innviet til bruk. Det er bygget av H.Brinck Hansen orgelbyggeri og har 5 stemmer. Orgelet har en interessant historie, da orgelkassen opprinnelig er bygget av Brinck Hansen på 1970-tallet til en kirke på øya Lesø i Danmark. Da denne kirken trengte større orgel beholdt de pipene og sendte orgelkassen tilbake til orgelbyggeren. Han har så laget et nytt orgel med piper fra ulike andre demonterte orgler. Instrumentet passer veldig godt inn i det lune atmosfæren i kirkerommet.

Disposisjon:

Manual:
Rørfløjte 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Quint 2' 2/3
Blokfløjte 2'


Brinck Hansen orglet i Knutstad kapell

 

STAMSUND :
I 1936 var orgelbygger Jørgensen (i firmaet J. H. Jørgensen, Oslo) i Stamsund og monterte et 16 stemmers orgel i barokkstil. Orgelet er pneumatisk, dvs. at all overføring skjer ved hjelp av luft, noe som kantorer/organister fra tid til annen opplever som en svakhet i motsetning til mekaniske orgler. Orgelet er gjort i datidens gode materialer og holder datidens håndverksmessig høy kvalitet. Orglet har noen fantastisk flotte stemmer, og er et flott liturgisk- og konsertinstrument.

Disposisjon:

Manual I:
Principal 8'
Solofløite 8'
Salicional 8'
Oktav 4'
Mixtur 3 fag
Trompet 8'
Oktavk. I
Suboktavk. I

Manual II:
Liebl.gedackt 16'
Rørfløite 8'
Viola d'amore 8'
Voix celeste 8'
Spissfløite 4'
Obo 8'
Oktavk. II
Suboktovk. II

Pedal:
Subbass 16'
Ekkobass 16'
Koralbass 4'
Basun 16'

Normalkopler, tremolo

Orgel sett fra kirkerommet

Spillebordet på galleriet

Spillepulten


Bilde fra rommet hvor pipene og belgen oppholder seg

 

VALBERG :
Orglet i Valberg er Ryde & Berg's opus 36, og har 7 stemmer som er fordelt på 6 stemmer i manual og en i pedal. Det er 354 piper og orglet består av ca 7.000 deler! Orglet ble innviet 1.mai, 1996, og kom på ca kr. 600.000,-.

Materialene som benyttes i orglet er i hovedsak kvistren furu. Til mekanikk brukes hvitbøk og eik, til trepipene furu, bjerk og pære. Pipene i metall fremstilles i tinn/blylegering. Alle overføringer fra tangenter til spilleventiler er mekaniske.

Gammel-orglet som kirken fikk i 1954/55 hadde 12 stemmer, og kostet den gang kr. 37.000,- (ferdig montert).

Disposisjon:

Manual:
Principal 8' B - Principal 8' D
Gedackt 8' B - Gedackt 8' D
Gamba 8' B - Gamba 8' D
Oktav 4' B - Oktav 4' D
Kvint 2 2/3' B - Kvint 2 2/3' D
Oktav 2' B - Oktav 2' D

Pedal:
Subbas 16'

Kobling P-I, tremolo


 Ryde orglet i engelsk stil i Valberg kirke