Lofotr Kantori


 

Vestvågøy bar tidligere navnet Lofotr, som er opphavet til Lofoten. Og ordet kantori betyr gruppe av sangere og musikere ved en menighet; kirkekor.

Kantoriet deltar primært på gudstjenester, musikkandakter og konserter i Borge, Stamsund og Valberg menigheter, da de "følger" kantorens plan.

Dette blandakoret bidrar med flerstemt sang på liturgiske ledd i en gudstjeneste, som Trosbekjennelsen, Herrens bønn (Fader vår), bibelske salmer, m.m. Dette i tillegg til sitt eget meget varierte repertoar.

Lofotr Kantori ledes av kantor Ken-Gøran Mikkelsen, og koret har følgende medlemmer:

Britt Karin Veines Salomonsen (sopran)
Elisabeth Myrstad (sopran)
Helene Klausen (alt)
Eli Karin Sandnes (alt)
Åse-Marie Brennesvik (tenor)
Jarl Salomonsen (tenor)
Ken-Gøran Mikkelsen (bass og musikalsk leder)