Digital påmelding til konfirmantåret 2020-2021


På grunn av koronarestriksjonene kan vi ikke invitere til åpne informasjonsmøter. Alle menighetene på Vestvågøy har derfor tatt i bruk digital påmelding for neste års konfirmantkull.

 

Alle konfirmasjonene i 2020 er flytta fra våren til høsten og det vil påvirke når vi kan starte opp med et nytt konfirmantår.

Oppstart vil sikkert være forskjellig fra menighet til menighet men ved at du melder deg på og fyller ut kontaktinformasjon har vi mulighet til å begynne planleggingen og sende beskjeder.

 

Trykk på det merka området for å komme til sida med informasjon og påmeldingsskjema.

 

Ansvarlig for konfirmantopplæring i de ulike menighetene er:

Buksnes og Hol menigheter

Hanne Berg, menighetspedagog i Buksnes og Hol

Trond Gran, kapellan i Buksnes og Hol

 

Borge menighet

Frode Wigum, sokneprest i Borge

 

Stamsund og Valberg menigheter

Kjersti Bildøe Ryan, sokneprest i Stamsund og Valberg (fra 1.juli 2020)

Solveig Utvik, diakon i Stamsund og Valberg

 

Tilbake