Holkonfirmanter


Velkommen som konfirmant i Hol!

 

Holkonfirmantene er vanligvis de som gikk ilag på Fygle skole. Antall konfirmanter varierer men bruker å være ca 10 stykker. Fast møtested er Holkirka men noen ganger skal vi være andre steder. eks Siste søndag i april 2021 er det planlagt et felles treff for alle kirkekonfirmantene i hele Lofoten. Det blir i Borge i området rundt kirka og vikingemuseet. På konfirmantsamlingene i Hol har vi et hovedtema hver gang. Noen ganger er det praktisk og andre ganger er det mer grubling. Hver gang har vi pause med frukt eller noe annet å spise.

I konfirmantåret får du anledning til å prate om tema som man kanskje ikke får snakka så mye om ellers. Vi lurer på om det er noe du ønsker vi skal prat ilag om. Har du en ide så send den til Hanne på mobilnr. 91881145

For å komme til påmeldingssida trykker du på dette merkede området.

Vi gleder oss til å treffe deg!


 

Hilsen

Hanne Berg
menighetspedagog i Buksnes og Hol

Trond Gran 
kapellan i Buksnes og Hol

Eimund Kibsgaard Nordberg
sokneprest i Buksnes og Hol

 

Tilbake