Hjemmebesøk


For de aller fleste av oss, er fellesskap med andre en viktig faktor i livet.  Også i menighetenes liv er fellesskap med Gud og hverandre en viktig verdi, og inkluderende fellesskap er et viktig uttrykk for kirkens medmenneskelige omsorg.  Vi trenger alle både å se og å bli sett.

Ulike faser eller spesielle hendelser i livet kan gjøre at det ikke er så enkelt å oppsøke fellesskapet.  Da kan det være godt at noen kommer hjem til deg.  Kanskje er det spesielle ting du ønsker å ta opp eller du trenger noen å prate med om dagligdagse ting.  Ofte er det kanskje en kombinasjon av flere ting.  Noen trenger/ ønsker en samtale, mens andre ønsker en samtalepartner som kommer jevnlig på besøk over en periode.


Dersom du av helsemessige eller andre årsaker ikke kan komme til gudstjeneste, er det også mulig med nattverdshandling i hjemmet.

Her på Vestvågøy har kirka flere muligheter å tilby:

  • Stamsund/ Valberg, Borge og Buksnes har diakon/ diakoniarbeidere som har dette som en del av sine arbeidsoppgaver
  • alle menighetene har prester ansatt.

Dersom du ønsker noen å snakke med, kan du ta kontakt med Vestvågøy kirkekontor tlf 760 56 730 mand – fredag kl.10 - 14, så vil du få hjelp til å komme i kontakt med rett person.

Du kan kontakte diakonmedarbeider Kristin Lindberg

Solveig Utvik på telefon 99 41 71 07

Kjersti Konsmo på telefon 95 24 84 78

Tilbake