Institusjonsandakter


 

Besøk på aldersinstitusjoner

Prestene i Vestvågøy har jevnlige andakter på Vestvågøy sykehjem, Lekneshagen bofellesskap og Leknes Bo- og servicesenter. Noen ganger deltar diakonene. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret for å få oversikt over planlagte andakter.

Diakon i Stamsund og Valberg besøker Vestvågøy sykehjem jevnlig og diakonene bidrar med sosiale arrangement både på dagtid og ettermiddagstid.

Tilbake